Jens Peter Aebeloe, Hovgård

Levnedsbeskrivelse for Jens Peter Aebeløe – skrevet efter juli 1953 af Jens Peter Aebeløe selv.

“født d. 19 November 1873 som Søn af Skræder Hans Jørgen Aebeløe og Hustru Margrethe Hedvig Marie født Hansen bosiddende i Assenholm, Feldsted Sogn.
I en Alder af 10 Aar ud at tjene som Hyrdedreng hos Bønderne om Sommeren med Skolegang Onsdag og Lørdag.
Med 12 Aars Alderen begyndte jeg at hjælpe Faderen med lettere Syning indtil Konfirmationen 1888. Det var meningen at jeg skulde lære Skræderhaandværket vedblev jeg dermed ½ Aar saa var det forbi. Maatte holde op dermed paa Grund af at jeg ikke kunde taale at sidde stille og indendør. Jeg manglede Bevægelse og frisk Luft. Maatte derfor ud at tjene som Tjenestekarl.

Tjente saa indtil jeg den 23 juli 1893 blev gift med Anna Marie Christine Petersen Datter af Bygmester Peter Petersen Rinkenæsmark. Arbejdede saa et par Aar på Teglværkerne lærte saa et par Aar Murerhaandværket indtil jeg 1 april 1903 blev Teglmester hos Teglværkseier Hüttmann Egernsund. Hvilken Plads jeg bestred indtil Krigen udbrød 1914. Var da soldat indtil Martz 1919.
Arbejdede saa et par Aar på Graasten Teglværk optog derefter Arbeidet igjen som Murer indtil jeg i Aaret 1942 tog Aldersrente.
Fra 1937 som Inkassator ved Sygekassen i Graasten, og samtidig udfører mindre Murerarbeider.
I Ægteskabet var der 10 Børn, deraf 3 døde som vosne (voksne). En faldt i Krigen 1915 en Datter druknede og en Søn døde som Følge af Uheld med Motorcyklen.
Hustruen født d. 24 Juli 1871. var en tro Medhjælper paa Teglværket hvor hun foruden Arbeidet ogsaa maatte passe Børnene.
Sølvbryllup holdt vi 23 Juli 1918 i den første Verdenskrig.
Guldbryllup i den 2den Verdenskrig 23 Juli 1943.
Diamantbryllup 23 Juli 1953
Krondiamantbryllup d. 23 Juli 1958
Jernbryllup d. 23 Juli 1963. 70 Aars Ægteskab.”
Atombryllup den 23. juli 1968 – Tilføjet af oldebarn

Dette indlæg blev udgivet i Erindringer, Person- og levnedsforløb, Slægt. Bogmærk permalinket.